POVRATAK NA BRZO&FINO

 Impressum

-
Ljudi iza stranice

Uredništvo: Ana Lozica, Petra Šimunović, Sandra Rončević, Goran Gaćina

 

Recepti: Sandra Rončević

 

Fotografije: Sandra Rončević, Ana Lozica, Jurica Kos, www.shutterstock.com

 

Grafičko oblikovanje: Jurica Kos

 

Lektura: Nina Lolić

 

Voditelj robne marke Brzo & Fino: Goran Gaćina

 

 

Brzo & Fino je robna marka u vlasništvu Dukat mliječna industrija d.d.