POVRATAK NA BRZO&FINO

Uvjeti korištenja

-
Uvjeti korištenja sadržaja www.brzoifino.hr

Uvjeti korištenja sadržaja internetskih stranica na adresi www.brzoifino.hr

Web stranicu www.brzoifino.hr (dalje u tekstu: web lokacija) pokrenuo je i uređuje DUKAT d.d., Zagreb, Marijan Čavića 9 (u nastavku: DUKAT).

Prvim korištenjem web lokacije smatrat ćemo da ste se u cijelosti upoznali s ovim Uvjetima, da su vam jasni i da ih prihvaćate. Ako niste suglasni s njima, molimo da ne pristupate web lokaciji i ne koristite njezine sadržaje. Ako imate bilo kakvih pitanja ili nejasnoća vezanih uz Uvjete korištenja, molimo da se obratite našem uredništvu na adresu pr@dukat.hr. Izgled i sadržaj web lokacije te Uvjete korištenja možemo iz određenih razloga izmijeniti, stoga vas molimo da ih povremeno proučite kako biste se upoznali s mogućim promjenama. Smatrat ćemo da vaše naknadno korištenje web lokacije predstavlja vaše prihvaćanje svih eventualnih izmjena.

Predmetni uvjeti odnose se na nekoliko segmenata:

1. Uvjeti korištenja

2. Autorska prava

3. Jamstva i uskraćivanje prava

4. Promjene i prestanak važenja 

 

Uvjeti korištenja

Dopušteno korištenje

Preuzimanje i ispis obavijesti, materijala, obrazaca i sl. te pregled drugih materijala i sadržaja na ovoj adresi moguće je samo u osobne svrhe. Zabranjeno je javno prikazivanje, prenošenje, objavljivanje, mijenjanje, reproduciranje, distribuiranje, sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, izradi kopija, otpremanju te svakoj drugoj vrsti uporabe cjelovitog sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje njihova sadržaja, bez izričitog pismenog dopuštenja DUKATA i/ili drugih nositelja prava iskorištavanja autorskih djela te autora. Ako je takvo dopuštenje izdano, nije dopušteno brisati ili mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili intelektualno vlasništvo.

Korištenje u trgovačke svrhe

Zabranjeno je koristiti ove stranice za trgovinu, prodaju te u druge trgovačke svrhe osim kupnje od DUKATA. Svako objavljivanje reklama ili prikupljanje ponuda za proizvode i usluge nije dopušteno bez pismenog odobrenja DUKATA. Zabranjuje se prenošenje i objavljivanje opscenih, uvredljivih, vulgarnih, prijetećih ili nepristojnih, ili na drugi način neprihvatljivih ili protuzakonitih sadržaja, kao i onih kojima se vrši povreda nekih od prava bilo koje strane te posebno sadržaja koji sadrže viruse ili drugi štetan materijal. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posljedica njihovih aktivnosti koje nisu u skladu s prethodno navedenim, kao i za drugu vrstu štete koja bi iz toga mogla proizići. DUKAT pridržava pravo (ali ne i obvezu) da materijale i sadržaje koje korisnici objavljuju na njezinim stranicama u cijelosti ili djelomično izbriše.
Dostavljanje sadržaja i materijala
Dostavljanjem sadržaja i materijala (uključujući, ali ne isključivo, prijedloge, ideje, crteže, recepte) na ovu adresu, automatski izdajete (ili jamčite da je vlasnik materijala izričito dopustio) DUKATU neopozivo teritorijalno i vremenski te sadržajno neograničeno, isključivo pravo iskorištavanja, adaptiranja i mijenjanja, uklapanja u druge radove, prijevode, objavljivanje, prijenos i distribuciju spomenutog materijala u bilo kojem obliku i kroz sve do sada poznate i buduće medije u bilo koju svrhu i bez naknade. 

Autorska prava

Sadržaj ove lokacije zaštićen je autorskim pravom koje pripada DUKATU, ili je ustupljen DUKATU, a u vlasništvu je trećih osoba. DUKAT također posjeduje autorsko pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja ove lokacije. Nadalje, ova lokacija sadrži zaštitne znakove, imena pojedinaca i druge sadržaje intelektualnog vlasništva u posjedu DUKATA ili u vlasništvu trećih osoba, a DUKAT je nositelj licence. Ne smijete smatrati da je bilo koji sadržaj na ovoj lokaciji za upotrebu bez ograničenja. Može se zatražiti dozvola za umnožavanje.

Slike i video

Sve fotografije, slike, video, biografski podaci osoba i ostali materijali koji se pojavljuju na ovim internetskim stranicama isključivo su vlasništvo DUKATA. Autorsko pravo na sve materijale koji se nalaze na internetskim stranicama pripada DUKATU odnosno trećim osobama-partnerima DUKATA. Sva su prava pridržana. Dopuštenje se može dati subjektima radi korištenja tih materijala isključivo u promidžbene, uredničke i informativne svrhe objavljivanja u novinama, časopisima i elektronskim medijima. Drugačija upotreba materijala s DUKATOVIH internetskih stranica nije dopuštena. Također, nije dopuštena upotreba bilo kojeg materijala s ovih internetskih stranica u svezi s prodajom ili nuđenjem na prodaju proizvoda ili usluga bilo koje vrste. Definirano dopuštenje i način korištenja ovih internetskih stranica ne smije se prenositi, podugovarati ili dodjeljivati i svaki namjeravani i pokušani prijenos, podugovaranje ili dodjeljivanje smatrat će se ništavnim. Korištenjem materijala s internetskih stranica, medijski korisnici obvezuju se u potpunosti pridržavati ovdje utvrđenih ograničenja, uvjeta i zahtjeva.

Jamstva i uskraćivanje prava

DUKAT će uložiti razuman napor kako bi se na njegovim web stranicama objavljivali točni i aktualni podaci, ali ne preuzima odgovornost za njihovu točnost i potpunost kao što ne daje ni pravo prigovora u tom smislu. Osim jamstava za proizvode koje je DUKAT izričito objavio, DUKAT naglašava da sve materijale i sadržaje na web stranici/ama treba uzeti "takvima kakvi jesu" te se DUKAT ne smatra odgovornim za eventualne posljedice koje mogu proizići iz drugačijeg tumačenja materijala i sadržaja na internetskim stranici/ama. DUKAT ne jamči da će ova web lokacija uvijek biti dostupna i raspoloživa te da neće sadržavati pogreške ili viruse. Svaki korisnik izričito prihvaća korištenje ove web lokacije na svoju vlastitu odgovornost.
DUKAT ne odgovara za štetu ili povredu (uključujući, ali ne isključivo, posebnu ili posljedičnu štetu) koja može biti rezultat korištenja ili nemogućnosti korištenja bilo kojeg dijela ove web lokacije, ili sadržaja koji su na njoj objavili ili dodali drugi korisnici.
Medijski subjekti i ostali korisnici koji koriste ove internetske stranice, izrijekom prihvaćaju obeštetiti DUKAT za bilo kakva i sva potraživanja, troškove, štete ili odgovornosti koje nastaju nesavjesnim korištenjem materijala s internetskih stranica od istog korisnika, uključujući i bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu.
Nadalje, DUKAT i dobavljači ne preuzimaju nikakvu zakonsku odgovornost za točnost, potpunost ili korisnost podataka, uređaja, proizvoda ili postupaka ovdje prikazanih te ne jamče da korištenje informacija, uređaja, proizvoda ili postupaka neće uznemiravati privatna prava.
Politika zaštite osobnih podataka na internetskim stranicama DUKAT d.d.
Želimo jasno reći da prilikom posjeta ovim stranicama vaši osobni podaci ostaju tajni, osim ako ih ne želite dobrovoljno otkriti. Obvezujemo se da, osim u slučaju zahtjeva ovlaštenog tijela državne vlasti, nećemo trećim osobama dati podatke koje smo primili.
Kad nam šaljete elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima po kojima vas je moguće identificirati, bilo e-mail porukom s pitanjem ili komentarom ili preko obrasca koji nam dostavljate e-mail poštom, mi te podatke koristimo s ciljem ispunjenja vaših zahtjeva. Možda ćemo vaš e-mail poslati drugim zaposlenicima ili dobavljačima koji mogu bolje odgovoriti na vaša pitanja. Maloljetne osobe sadržaje na web stranicama DUKATA mogu koristiti isključivo uz dopuštenje roditelja/skrbnika, odnosno ako pristupaju istima smatra se da imaju takvo dopuštenje.

Uskraćivanje prava na reklamiranje

Spominjanje bilo kojeg konkretnog proizvoda, postupka ili usluge koja ima tržišno ime, zaštitni znak, proizvođača ili slično ne znači nužno da ga DUKAT ili bilo koji od njegovih zaposlenika i dobavljača reklamira, preporučuje ili favorizira.
Uskraćivanje prava na vanjske veze
Pojava vanjskih hiperlinkova ne znači da DUKAT, dobavljači ili pokrovitelji reklamiraju takve vanjske web lokacije ili informacije, proizvode ili usluge koje oni sadrže. DUKAT niti bilo koji od njegovih zaposlenika, pokrovitelja i dobavljača nema kontrolu nad informacijama koje sadrže takve vanjske lokacije. Vanjske veze na ovim stranicama u skladu su s politikom DUKATA, koji nije odgovoran za sadržaj bilo kojeg povezanog sitea koji je dobio od svojih poslužitelja. Veze mogu uključivati tekstualne linkove, male slike, ikone ili sličice koje ilustriraju vezu, a ne reklamiraju proizvode ili usluge.

Promjene i prestanak uvjeta korištenja

DUKAT pridržava pravo izmjene ili prekida svih ili bilo kojeg dijela ove web lokacije te uvjeta korištenja u bilo kojem trenutku. Promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovoj adresi ili kada su korisnici o njima obaviješteni. Uvjeti korištenja primjenjuju se do njihova raskida s vaše ili sa strane DUKATA. Vaš raskid, moguć u bilo kojem trenutku, znači prestanak korištenja ovih stranica i poništenje/brisanje svih materijala i sadržaja "skinutih" i korištenih s iste web lokacije.